กรุณาเข้าสู่ระบบ

คำแนะนำ ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน แล้วกดเข้าสู่ระบบ โดยระบบสามารถทำรายการได้ดังนี้

  • สมาชิกแนะนำ / เสนอซื้อทรัพยากร
  • ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติสั่งซื้อทรัพยากร
  • เสนอราคา (ตัวแทนจัดหาทรัพยากร)

 

บริการ

สืบค้นงานจัดหา

ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง
ผลการสืบค้นทรัพยากรในงานจัดหามี 1 รายการ (หากต้องการดูรายละเอียด คลิกชื่อเรื่อง)
ลำดับชื่อเรื่อง / ผู้แต่งจำนวน(copy)สถานะ
1คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร / ดร.สุศักดิ์ ทองธรรมชาติรอตรวจสอบข้อมูล