พบ 47 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคู่มือประวัติเครื่องแต่งกาย / โดย พวงผกา คุโรวาท.
ชื่อผู้แต่งพวงผกา คุโรวาท.
สำนักพิมพ์ กรุงเททพฯ : รวมสาส์น, 2540.
เลขเรียก646 พ468ค
สาขาห้องสมุดห้องสมุดเพาะช่าง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องสมุดภาพพระมหาเวสสันดร :|bฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนพิสดารทางพระพุทธศาสนา โดยครูเหม เวชกร /ครูเหม เวชกร.
ชื่อผู้แต่งชาดก.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2541.
เลขเรียก294.3092 ห ส
สาขาห้องสมุดห้องสมุดเพาะช่าง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 101 ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money makeover
ชื่อผู้แต่งรัชชพล เหล่าวานิช.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : มิราเคิล ครีเอชั่น, 2553.
เลขเรียกHG 179 ร6ร5
สาขาห้องสมุดห้องสมุดสำนักบริหาร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ