Search again

Found: 61  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา / อุบล สังข์ศรี.
Author
อุบล สังข์ศรี.
Published
กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรม, 2533.
Call Number
วจ TT113 อ734ก 2533
Location
ห้องสมุดเพาะช่าง

image
การวิเคราะห์ประติมากรรมรูปคนของ สนั่น ศิลากรณ์ / คมสันต์ คำสิงหา.
Author
คมสันต์ คำสิงหา.
Published
กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรม, 2551.
Call Number
วจ NB 1293 ค295ก 2551
Location
ห้องสมุดเพาะช่าง

image
การศึกษาคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของอาจารย์ผู้สอนศิลปะฯ ประวิต โหรา
Author
ศิลปากร.กรมกองโบราณคดี
Published
กรุงเทพฯ คณะศิลปกรรม 2543
Call Number
704.9072 ป ก
Location
ห้องสมุดเพาะช่าง

image
การออกแบบประชาสัมพันธ์ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จันทิมา ชะงัด
Author
ศิลปากร.กรมกองโบราณคดี
Published
กรุงเทพฯ คณะศิลปกรรม 2539
Call Number
วน จ ค
Location
ห้องสมุดเพาะช่าง

image
การออกแบบภาพประกอบปฏิทินปี2540สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ปัทมา วงศ์สุวิทยานันต์
Author
ปัทมา วงศ์วิทยานันต์
Published
กรุงเทพฯ คณะศิลปกรรม 2539
Call Number
704.9072 ป ก
Location
ห้องสมุดเพาะช่าง

image
การออกแบบภาพประกอบไพ่ยิปซีประจำราศี สุพัตรา ชาสุนทร
Author
ศิลปากร.กรมกองโบราณคดี
Published
กรุงเทพฯ คณะศิลปกรรม 2539
Call Number
วน ส ค
Location
ห้องสมุดเพาะช่าง

image
การออกแบบสิ่งพิมพ์เพื่อรณรงค์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ประวีณ งามวงษ์วาน
Author
ศิลปากร.กรมกองโบราณคดี
Published
กรุงเทพฯ คณะศิลปกรรม 2540
Call Number
วน ป ค
Location
ห้องสมุดเพาะช่าง

image
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์รณรงค์การแยกทิ้งขยะเพื่อการรีไซเคิล ปรึกษา พิมพา
Author
ศิลปากร.กรมกองโบราณคดี
Published
กรุงเทพฯ คณะศิลปกรรม 2540
Call Number
วน ป ค
Location
ห้องสมุดเพาะช่าง

image
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ปราณี สีแสด
Author
ศิลปากร.กรมกองโบราณคดี
Published
กรุงเทพฯ คณะศิลปกรรม 2539
Call Number
วน ป ก
Location
ห้องสมุดเพาะช่าง

image
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติฯ หทัยกานต์ สุดสงวน
Author
ศิลปากร.กรมกองโบราณคดี
Published
กรุงเทพฯ คณะศิลปกรรม 2539
Call Number
วน ห ค
Location
ห้องสมุดเพาะช่าง

image
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์สถานแสดงสัตว์น้ำภูเก็ต รุ่งนภา สุวรรณศรี
Author
ศิลปากร.กรมกองโบราณคดี
Published
กรุงเทพฯ คณะศิลปกรรม 2538
Call Number
วน ร ค
Location
ห้องสมุดเพาะช่าง

image
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์สุนัขพันธุ์เล็กแห่งประเทศไทย อุษิณี โพธิ์น้อย
Author
ศิลปากร.กรมกองโบราณคดี
Published
กรุงเทพฯ คณะศิลปกรรม 2539
Call Number
วน อ ค
Location
ห้องสมุดเพาะช่าง

image
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการส่งเสริมภาพลักษณ์ในพระพุทธศาสนา อรนุช ไวยาจักร
Author
ศิลปากร.กรมกองโบราณคดี
Published
กรุงเทพฯ คณะศิลปกรรม 2538
Call Number
704.9072 อ ค
Location
ห้องสมุดเพาะช่าง

image
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณา มูลนิธิสุขภาพไทย ยุภาวดี สุขสมใจสมาน
Author
ศิลปากร.กรมกองโบราณคดี
Published
กรุงเทพฯ คณะศิลปกรรม 2539
Call Number
วน ย ค
Location
ห้องสมุดเพาะช่าง

image
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ร้าน อินโดสปอร์ต ภัทรพร ศิริวัฒน์
Author
ศิลปากร.กรมกองโบราณคดี
Published
กรุงเทพฯ คณะศิลปกรรม 2539
Call Number
วน ภ ค
Location
ห้องสมุดเพาะช่าง

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles