Search again

Found: 21  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Take it my way life is nice/ Dacho, Buranabunpot.
Author
Dacho, Buranabunpot.
Published
2003.
Call Number
771 D371T
Location
ห้องสมุดเพาะช่าง

image
การจัดการสาธารณูปโภคในการอนุรักษ์โบราณสถานวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี / พระครูวัชรสุวรรณาทร.
Author
พระครูวัชรสุวรรณาทร.
Published
กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรม ; 2554.
Call Number
วน CC136 พ462ก 2554
Location
ห้องสมุดเพาะช่าง

image
การทำเกวียนไม้สักแบบจำลอง/ จิราภรณ์ แก้วทิ้ง.
Author
จิราภรณ์ แก้วทิ้ง.
Published
กรุงเทพฯ ม.ป.ท 2543.
Call Number
Thesis TT113 จ746ก 2543
Location
ห้องสมุดเพาะช่าง

image
การพัฒนารูปแบบการเรียนเพื่องานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ / ชลิดา ทรงประสิทธิ์.
Author
ชลิดา ทรงประสิทธิ์.
Published
กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรม, 2555.
Call Number
Thesis HA32 ช473ก 2555
Location
ห้องสมุดเพาะช่าง

image

image
การศึกษามาตรการในการป้องกันปราบปรามการแข่งรถบนถนนหลวง / สมชาย ธีรนนท์.
Author
สมชาย ธีรนนท์.
Published
กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรม ; 2540.
Call Number
Thesis HA29 ส426ก 2540
Location
ห้องสมุดเพาะช่าง

image
การสะท้อนสัจธรรมของธรรมชาติ / ปัทมาสน์ พิณนุกูล.
Author
ปัทมาสน์ พิณนุกูล.
Published
กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรม, 2550.
Call Number
Thesis ND1021 ป634ท 2550
Location
ห้องสมุดเพาะช่าง

image

image
ความงามในวิถีธรรมชาติ / พิทยา ขันเงิน.
Author
พิทยา ขันเงิน.
Published
กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรม ; 2550.
Call Number
Thesis ND1500 สพ734ค 2550
Location
ห้องสมุดเพาะช่าง

image
ช่วงเวลาแห่งรักของข้าพเจ้าและแม่(อยู่กับแม่) / พรรณทิพย์ กุลลี.
Author
พรรณทิพย์ กุลลี.
Published
กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรม, 2557.
Call Number
Thesis NE755 พ443ช 2557
Location
ห้องสมุดเพาะช่าง

image
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 11 สาขาเครื่องโลหะ รูปพรรณอัญมณี/ เพาะช่าง, มหาวิทยาลัย.
Author
เพาะช่าง, มหาวิทยาลัย.
Published
กรุงเทพฯ ม.ป.ท 2555.
Call Number
N 7321 พ931น
Location
ห้องสมุดเพาะช่าง

image
พฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษของครู สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เขตกรุงเทพมหานคร / วรรณา นราเลิศสุขุมพงศ์.
Author
วรรณา นราเลิศสุขุมพงษ์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น ; 2545.
Call Number
วน LB1590 ว443พ 2545
Location
ห้องสมุดเพาะช่าง

image
พฤติกรรมวัยรุ่นในสังคม / วรา สัมภวมานะ.
Author
วรา สัมภวมานะ.
Published
กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรม ; 2543.
Call Number
Thesis ND1021 ว465พ 2543
Location
ห้องสมุดเพาะช่าง

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles