Found: 492  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง2009 Yunnan visual arts college Chinese panting dep exhibition / CIP.
ชื่อผู้แต่งCIP.
สำนักพิมพ์n.p.,, 2009
เลขเรียกN 7321 C45Y 2009
สาขาห้องสมุดห้องสมุดเพาะช่าง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง2012 Yunnan sculptural sixty year art exhibition / CIP.
ชื่อผู้แต่งCIP.
สำนักพิมพ์n.p.,, 2012
เลขเรียกN 7321 C45Y 2012
สาขาห้องสมุดห้องสมุดเพาะช่าง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 3,500 คำ ลำดับขีดอักษรจีน = Strokes order of Chinese characters
ชื่อผู้แต่งนพพิชญ์ ประหวั่น.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ทฤษฎี,2547.
เลขเรียกPL1171 น447ค 2547
สาขาห้องสมุดห้องสมุดเพาะช่าง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องA Beautiful Young Man (Chinese Edition) / Anonymous.
ชื่อผู้แต่งAnonymous.
สำนักพิมพ์ChGuangxiFineArtsPublishingHouse,, 2013
เลขเรียกND1036 A555 2013
สาขาห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศาลายา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Ai miao de zhong wen (2A)
ชื่อผู้แต่งZhu, Yong.
สำนักพิมพ์Beijing : Waiyu jiaoxue yu yanjiu chubanshe, c2011.
เลขเรียกPL1117 Z5A4 2011
สาขาห้องสมุดห้องสมุดสำนักบริหาร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Ai shang zhongguo (1A)
ชื่อผู้แต่งZhu, Yong.
สำนักพิมพ์Beijing : Waiyu jiaoxue yu yanjiu chubanshe, c2016.
เลขเรียกPL1117 Z5A4 2016
สาขาห้องสมุดห้องสมุดสำนักบริหาร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องArchitecture of China's ethnic minority groups / by Wang Xiaoli.
ชื่อผู้แต่งWang, Xiaoli.
สำนักพิมพ์Beijing : ChinaIntercontinentalPress, c2007
เลขเรียกDS 706 W3A7 2007
สาขาห้องสมุดห้องสมุดสำนักบริหาร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องBaozhishang de tianxia zhongwen baozhi yuedu jiaocheng (xia) / Wang Hailong.
ชื่อผู้แต่งWang, Hailong.
สำนักพิมพ์Beijing : PekingUniversityPress, c2009
เลขเรียกPL 1109 W3B3 2009
สาขาห้องสมุดห้องสมุดสำนักบริหาร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องBaozhishang zhongguo ahong wen baozhiyuedu jiaocheng (shang) / Wang Hailong.
ชื่อผู้แต่งWang, Hailong.
สำนักพิมพ์Beijing : PekingUniversityPress, c2009
เลขเรียกPL 1109 W3B3 2009
สาขาห้องสมุดห้องสมุดสำนักบริหาร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Bayue bari women jie hun (3A)
ชื่อผู้แต่งZhu, Yong.
สำนักพิมพ์Beijing : Wai yu Jiaoxue yu yanjing chubanshe, c2017.
เลขเรียกPL1117 Z5B3 2017
สาขาห้องสมุดห้องสมุดสำนักบริหาร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง BCT shang wu hanyu kaoshi yingshi zhinan (ting-du)
ชื่อผู้แต่งDing, Anqi.
สำนักพิมพ์Beijing : BLUC, c2008.
เลขเรียกPL1109 D5B3 2008
สาขาห้องสมุดห้องสมุดสำนักบริหาร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Beijing huan ying ni (4A)
ชื่อผู้แต่งZhu, Yong.
สำนักพิมพ์Beijing : Waiyu jiaoxue yu yanjiu chubanshe, c2017.
เลขเรียกPL1117 Z5B4 2017
สาขาห้องสมุดห้องสมุดสำนักบริหาร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Bian kan biau xue : shi yong han yu yu fa tu jie jiaocheng
ชื่อผู้แต่งHuang, Xiao Ying.
สำนักพิมพ์Beijing : PKU, c2018.
เลขเรียกPL1121 H8B5 2018
สาขาห้องสมุดห้องสมุดสำนักบริหาร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Biao zhun han yu huihua 360 ju 1
ชื่อผู้แต่งMao, Yue.
สำนักพิมพ์Beijing : BLCU, c2017.
เลขเรียกPL1109 M3B5 2017
สาขาห้องสมุดห้องสมุดสำนักบริหาร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Biexiao! wo shi taiyu xuexishu
ชื่อผู้แต่งLi, Biangdu.
สำนักพิมพ์Beijing : Blcu, c2017.
เลขเรียกPL1128 L5B5 2017
สาขาห้องสมุดห้องสมุดสำนักบริหาร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed