Found: 178  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง1 nichi 15 fun no kanji renshu shokyu - shochukyu Jo / Tatsuya Komami.
ชื่อผู้แต่งKCP International Japanese language school.
สำนักพิมพ์Tokyo : Aruku, c2016
เลขเรียกPL537.5 K6 2016
สาขาห้องสมุดห้องสมุดสำนักบริหาร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง4 Koma manga de o baeru nihongo : hitotsuoboetetakusan wakaru / Hitoko Sasaki.
ชื่อผู้แต่งHitoko, Sasaki.
สำนักพิมพ์Tokyo : ASK, c2002
เลขเรียกPL 535 H5 2002
สาขาห้องสมุดห้องสมุดสำนักบริหาร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง4 Koma manga de o baeru nihongo : Iroirotsukaeru o oboeru / Hitoko Sasaki.
ชื่อผู้แต่งHitoko, Sasaki.
สำนักพิมพ์Tokyo : ASK, c2002
เลขเรียกPL 535 H5 2002
สาขาห้องสมุดห้องสมุดสำนักบริหาร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 55 ก้าวสู่ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง
ชื่อผู้แต่งฮิราอิ, เอทสึโกะ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2561.
เลขเรียกPL539.3 ฮ6 2561
สาขาห้องสมุดห้องสมุดสำนักบริหาร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องBijinesu nihongo oru inwan mondaishu : kiku yomu hanasukaku : chu jokyushamuke / Wakana Onozuka...[et.al.].
ชื่อผู้แต่งOnozuka, Wakana.
สำนักพิมพ์Tokyo : TheJapanTimes, c2015
เลขเรียกPL539 B5 2015
สาขาห้องสมุดห้องสมุดสำนักบริหาร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Botchan
ชื่อผู้แต่งSoseki, Natsume.
สำนักพิมพ์Tokyo : Popura sha, c2018.
เลขเรียกFic S6B6 2018
สาขาห้องสมุดห้องสมุดสำนักบริหาร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Bozu shikkaku
ชื่อผู้แต่งKoike, Ryunosuke.
สำนักพิมพ์Tokyo : Fusosha, c2010.
เลขเรียกBL635 K6B6 2010
สาขาห้องสมุดห้องสมุดสำนักบริหาร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Bunka shakaigaku no shiza : nomerikomu media bunka to soko ni aru nichijo no bunka
ชื่อผู้แต่งKatsuya, Minamida.
สำนักพิมพ์Kyoto : Minerva shobu, c2014.
เลขเรียกDS821 K3B8 2014
สาขาห้องสมุดห้องสมุดสำนักบริหาร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Bunka shokyu nihongo tekisuto 1
ชื่อผู้แต่งBunka Institute of Language.
สำนักพิมพ์Tokyo : Nihongo no bonjinsha, c2017.
เลขเรียกPL519 B8 2017
สาขาห้องสมุดห้องสมุดสำนักบริหาร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Bunka shokyu nihongo tekisuto 2
ชื่อผู้แต่งBunka Institute of Language.
สำนักพิมพ์Tokyo : Nihongo no bonjinsha, c2016.
เลขเรียกPL519 B8 2016
สาขาห้องสมุดห้องสมุดสำนักบริหาร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Chibimarukochan no dokusho kansobun kyoshitsu : nigate na dokusho kansobun o suki ni nareru
ชื่อผู้แต่งMomoko, Kaita.
สำนักพิมพ์Tokyo : Shueisha, c2017.
เลขเรียกFic M6C5 2017
สาขาห้องสมุดห้องสมุดสำนักบริหาร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องChokai jugyo no tsukurikatahen : Nihongo kyoshi no nanatsudogu shirizu 6 : Imasara kikenai jugyo no kihon / Oomari Masami, Matsumoto Takashi and Nakashima Moe.
ชื่อผู้แต่งMasami, Oomari.
สำนักพิมพ์Tokyo : Aruku, c2013
เลขเรียกPL539.3 M3C5 2013
สาขาห้องสมุดห้องสมุดสำนักบริหาร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Chu-jokyusha no tame no sokudoku no nihongo
ชื่อผู้แต่งMayumi, Oka.
สำนักพิมพ์Tokyo : The Japan Times, c2018.
เลขเรียกPL537 M3C5 2018
สาขาห้องสมุดห้องสมุดสำนักบริหาร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Chugaku nyushi derujun kakomon kotowaza goku bunpo gokaku eno senhyakukyujumon
ชื่อผู้แต่งObunsha.
สำนักพิมพ์Tokyo : Obunsha, c2018.
เลขเรียกPL533 C5 2018
สาขาห้องสมุดห้องสมุดสำนักบริหาร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Chugaku nyushi derujun kakomon shakai gokaku eno roppyakuhachijugomon
ชื่อผู้แต่งObunsha.
สำนักพิมพ์Tokyo : Obunsha, c2017.
เลขเรียกPL533 C5 2017
สาขาห้องสมุดห้องสมุดสำนักบริหาร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed