Found: 4  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Graphic design for printing & publishing
ชื่อผู้แต่งอนัน วาโซะ.
สำนักพิมพ์นนทบุรี : ไออีซี พรีเมียร์, 2558.
เลขเรียกT385 อ363G 2558
สาขาห้องสมุดห้องสมุดเพาะช่าง
ห้องสมุดสำนักบริหาร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องPhotoshop CS4 108 Q & A / จตุรงค์ ศรีวิลาศ.
ชื่อผู้แต่งจตุรงค์ ศรีวิลาส.
สำนักพิมพ์นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2552
เลขเรียกT385 .จ352P 2552,T385 จ3 2552
สาขาห้องสมุดห้องสมุดสำนักบริหาร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
ห้องสมุดเพาะช่าง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง จดหมายเหตุงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
ชื่อผู้แต่งนัยนา แย้มสาขา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,2558, [2015].
เลขเรียกBQ946 จ131 2558,อ BQ946 จ3 2558
สาขาห้องสมุดห้องสมุดเพาะช่าง
ห้องสมุดสำนักบริหาร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเรียนรู้การทำงานกราฟิกดีไซน์สิ่งพิมพ์แบบมืออาชีพ : Graphic design artwork photoshop + illustrator / ปิยะบุตร สุทธิดารา, อนัน วาโซะ ; บรรณาธิการ ดนุพล กิ่งสุคนธ์.
ชื่อผู้แต่งปิยะธิดา สุทธิดารา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ไอดีซีพรีเมียร์, 2553
เลขเรียกT385 ป746ร 2553,T385 ป6ร8 2553
สาขาห้องสมุดห้องสมุดสำนักบริหาร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
ห้องสมุดเพาะช่าง
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed