เดือน/ปี :  
พบ 48 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรม / ปราโมทย์ เตชะอำไพ.
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ เตชะอำไพ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538
เลขเรียกQA297 ป469ร 2538
สาขาห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศาลายา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ชื่อผู้แต่งวิชัย เทียนน้อย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :โอเดียนสโตร์ ,2539.
เลขเรียก304.2 ว541ม
สาขาห้องสมุดห้องสมุดเพาะช่าง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ศิลปศึกษา
ชื่อผู้แต่งวิรุณ ตั้งเจริญ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :วิฌวลอาร์ต ,2526.
เลขเรียกN365 ว747ศ 2526
สาขาห้องสมุดห้องสมุดเพาะช่าง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องฟ้าพราวระยับ / ปัญญ์ปรียา.
ชื่อผู้แต่งปัญญ์ปรียา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2552
เลขเรียกนว ป622ฟ 2552
สาขาห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศาลายา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องโลกศิลปะศตวรรษที่ 20/ จิระพัฒน์ พิตรปรีชา.
ชื่อผู้แต่งจิระพัฒน์ พิตรปรีชา.
สำนักพิมพ์รุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2545.
เลขเรียกN6490 จ746ล 2552
สาขาห้องสมุดห้องสมุดเพาะช่าง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง คนคืออะไร ทำไมสำคัญนัก |cโดย สมณะโพธิรักษ์.
ชื่อผู้แต่งพระโพธิรักษ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :|bบริษัท ฟ้าอภัย,|c2537.
เลขเรียกBQ4036 พ937ค 2537
สาขาห้องสมุดห้องสมุดเพาะช่าง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กำเนิดพระพุทธรูปหลายสมัย
ชื่อผู้แต่งบรรจบ เทียมทัด.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ:กรุงสยามการพิมพ์,2531.
เลขเรียกN8193 บ442ก 2531
สาขาห้องสมุดห้องสมุดเพาะช่าง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง พระพุทธรูปสำคัญและพุทธศิลป์ในดินแดนไทย
ชื่อผู้แต่งศักดิ์ชัย สายสิงห์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :เมืองโบราณ,2545.
เลขเรียกN8193.2 ศ623พ 2554
สาขาห้องสมุดห้องสมุดเพาะช่าง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องความเป็นมาของชนชาติลาว / บุนมี เทบสีเมือง ; ไผท ภูธา แปล.
ชื่อผู้แต่งบุนมี เทบสีเมือง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2556
เลขเรียกDS555.5 บ734ค 2556
สาขาห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศาลายา
ห้องสมุดเพาะช่าง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องสามก๊ก ฉบับนำร่อง / วัชระ ชีวะโกเศรษฐ, แปลและเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งสามก๊ก.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2548
เลขเรียกPL3275.T4 ส642ส 2548
สาขาห้องสมุดห้องสมุดเพาะช่าง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง องค์ประกอบของศิลปะ
ชื่อผู้แต่งชลูด นิ่มเสมอ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ไทยวัฒนาพานิช ,2542.
เลขเรียกN7430 ช473อ 2542
สาขาห้องสมุดห้องสมุดเพาะช่าง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่ององค์ประกอบในงานเครื่องปั้นดินเผา / ประสบ ลี้เหมือดภัย.
ชื่อผู้แต่งประสบ ลี้เหมือดภัย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2543
เลขเรียกNK4225 ป465อ 2543
สาขาห้องสมุดห้องสมุดเพาะช่าง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย
ชื่อผู้แต่งศรีเรือน แก้วกังวาล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2553.
เลขเรียกBF713 ศ747จ 2553
สาขาห้องสมุดห้องสมุดเพาะช่าง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน
ชื่อผู้แต่งวินทร์ เลียววาริณ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ดับเบิ้นนายน์, 2542.
สาขาห้องสมุดห้องสมุดเพาะช่าง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง วิวัฒนาการแห่งความคิด : ภาคมนุษย์และโลก
ชื่อผู้แต่งจูเลียน ฮักซ์ลีย์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2544.
เลขเรียกB99.T42 จ784ว 2544
สาขาห้องสมุดห้องสมุดเพาะช่าง