เดือน/ปี :  
พบ 48 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กำเนิดพระพุทธรูปหลายสมัย
ชื่อผู้แต่งบรรจบ เทียมทัด.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ:กรุงสยามการพิมพ์,2531.
เลขเรียกN8193 บ442ก 2531
สาขาห้องสมุดห้องสมุดเพาะช่าง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง พระพุทธรูปสำคัญและพุทธศิลป์ในดินแดนไทย
ชื่อผู้แต่งศักดิ์ชัย สายสิงห์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :เมืองโบราณ,2545.
เลขเรียกN8193.2 ศ623พ 2554
สาขาห้องสมุดห้องสมุดเพาะช่าง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องวิธีพาตัวเองออกจาก "กล่อง" ใบเล็ก = Leadeship and self-deception / ผู้เขียน The Arbinger Institute ; ผู้แปล ตวงทอง สรประเสริฐ.
ชื่อผู้แต่งเดอะ อาร์บินเกอร์ อินสติทูท.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2556
เลขเรียกHD57.7 ด856ว 2013
สาขาห้องสมุดห้องสมุดเพาะช่าง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเอกภพ : สรรพสิ่งและมนุษยชาติ / รอฮีม ปรามาท รวบรวมและเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งรอฮีม ปรามาท.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2554
เลขเรียกQB500 ร196อ 2554
สาขาห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศาลายา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องลายไทยเพื่อการออกแบบ/ วุมิชัย พรมมะลา.
ชื่อผู้แต่งวุฒิชัย พรมมะลา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2546
เลขเรียกNC335 ว737ล 2546
สาขาห้องสมุดห้องสมุดเพาะช่าง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง พระพุทธรูปและเทวรูป : ศิลปะล้านนา สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์
ชื่อผู้แต่งนิดดา หงษ์วิวัฒน์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : คติ, 2555.
เลขเรียกN8193.2 พ485 2555
สาขาห้องสมุดห้องสมุดเพาะช่าง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง36 กลยุทธ์ ยอดพิชัยสงครามในสนามธุรกิจ / หวังเซียนหมิง ; วรรธนา วงษ์ฉัตร, แปล.
ชื่อผู้แต่งหวังเซียนหมิง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2550
เลขเรียกHF5438.25 ห358ส 2550
สาขาห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศาลายา
ห้องสมุดเพาะช่าง
ห้องสมุดวิทยาเขตวังไกลกังวล
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง วัดใหญ่สุวรรณาราม = Wat Yai Suwannaram
ชื่อผู้แต่งเศรษฐมันตร์ กาญจนกุล.
สำนักพิมพ์279 หน้า :ภาพประกอบสี ;30 ซม.
เลขเรียกND2835 ศ845ว 2559
สาขาห้องสมุดห้องสมุดเพาะช่าง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องประติมากรรมฮินดู-พุทธในศิลปะอินเดียกับคัมภีร์ศิลปศาสตร์ภาษาสันสกฤต = Hindu and Buddhist sculpture in India : the Coincidencewith Sanskrit Silpasastra Scriptures / เชษฐ์ ติงสัญชลี.
ชื่อผู้แต่งเชษฐ์ ติงสัญชลี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกNB1002 ช853ป 2559
สาขาห้องสมุดห้องสมุดเพาะช่าง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องตู้ลายรดน้ำ / เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล.
ชื่อผู้แต่งเศรษฐมันตร์ กาญจนกุล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เศรษฐศิลป์, 2559
เลขเรียกNK9900.7 ศ854ต 2559
สาขาห้องสมุดห้องสมุดเพาะช่าง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ศิลปะลพบุรีและศิลปะทวาราวดีในประเทศไทย : วิเคราะห์เปรียบเทียบศิลปะเขมรในประเทศกัมพูชากับศิลปะลพบุรีในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งสมเกียรติ โล่ห์เพชรัตน์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะไทย, 2556.
เลขเรียกN8193.2 ส482ศ 2556
สาขาห้องสมุดห้องสมุดเพาะช่าง
ห้องสมุดสำนักบริหาร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง โลกศิลปะศตวรรษที่ 20
ชื่อผู้แต่งจิระพัฒน์ พิตรปรีชา.
สำนักพิมพ์รุงเทพฯ :เมืองโบราณ,2545.
เลขเรียกN6490 จ746ล 2552
สาขาห้องสมุดห้องสมุดเพาะช่าง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกลศาสตร์ของวัสดุ / มนตรี พิรุณเกษตร.
ชื่อผู้แต่งมนตรี พิรุณเกษตร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์., 2554
เลขเรียกTA403 ม334ก
สาขาห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศาลายา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ (หมวดบันเทิงคดี) บทละคร เรื่องรามเกียรติ์
ชื่อผู้แต่งรามเกียรติ์
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ:ศิลปาบรรณาคาร2540.
เลขเรียก895.9112 ศ523ว
สาขาห้องสมุดห้องสมุดเพาะช่าง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องนิเวศวิทยาเพื่อสิ่งแวดล้อม / จิรากรณ์ คชเสนี และนันทนา คชเสนี.
ชื่อผู้แต่งจิรากรณ์ คชเสนี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกQH541 จ374น 2558
สาขาห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศาลายา