พบ 49 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเรื่องสั้นเชอร์ล็อก โฮล์มส์ ชุดพิเศษ = Sherlock Holmes : The Exploits of Sherlock Holmes / อาเดรียน โคแนน ดอยล์ และจอห์น ดิกสัน คาร์, เขียน ; แก้ไขเพิ่มเติมจากสำนวนแปลของ อ.สายสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งดอยล์, อาเดรียน โคแนน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2558
เลขเรียกนว ด281ร 2558
สาขาห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศาลายา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ระทึกขวัญพรมซ่อนเงื่อน = Off the rails
ชื่อผู้แต่งรูนีย์, แอนน์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554.
เลขเรียกPE1128.A2 ร715ร 2554
สาขาห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศาลายา
ห้องสมุดเพาะช่าง
ห้องสมุดวิทยาเขตวังไกลกังวล
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง อเร็ค เร็กซ์ ตอนดวงตาแห่งมังกร
ชื่อผู้แต่งคิงสลีย์, แคซา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :อิ่มอ่าน ,2554.
เลขเรียกนว ค926อ 2554
สาขาห้องสมุดห้องสมุดเพาะช่าง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องSay it easy / Betty Kirkpatrick เขียน ; วรรณทิวา สุรพลพิเชฎฐ์ น้อยอ่ำ แปล.
ชื่อผู้แต่งเคิร์กแพทริก, เบ็ตตี้.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552
เลขเรียกPE1131 ค838ซ 2552
สาขาห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศาลายา
ห้องสมุดเพาะช่าง
ห้องสมุดวิทยาเขตวังไกลกังวล
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องSpeak English กันโลด ฉลับตะลอนหมู่ ตะลุยเดี่ยว เที่ยวรอบโลก = Talk talk live tourism english expression / Chris Powlin, Jin Kim, แต่ง ; อมรรัตน์ สวัสดิโอ, แปล.
ชื่อผู้แต่งPowling, Chris.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555
เลขเรียกPE1131 พ492ส 2555
สาขาห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศาลายา
ห้องสมุดเพาะช่าง
ห้องสมุดวิทยาเขตวังไกลกังวล
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องTalk to your child in english 4 = พูดอังกฤษกับลูกน้อยในชีวิตประจำวัน 4 : Education อัจฉริยะตัวน้อยเก่งรอบด้าน / Sharon Chang, เรื่อง ; Gui-Fang Chang, ภาพ ; อรุโณทัย เขตหาญ, สุนันทา สุนันธภักดี, กนิ...
ชื่อผู้แต่งจาง, ชารอน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557
เลขเรียกPE1131 จ62พ 2557
สาขาห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศาลายา
ห้องสมุดเพาะช่าง
ห้องสมุดวิทยาเขตวังไกลกังวล
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง แม่ลูกคุยอังกฤษพิชิต 2 ภาษา = English for mom and me
ชื่อผู้แต่งHee-ju, Cho.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555.
เลขเรียกPE1131 ฮ461อ 2555
สาขาห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศาลายา
ห้องสมุดเพาะช่าง
ห้องสมุดวิทยาเขตวังไกลกังวล
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องอยู่ร้อยปีไม่มีป่วย / ฮิโรมิ ชินยะ เขียน ; กาญจนา ประสพเนตร แปล.
ชื่อผู้แต่งชินยะ, ฮิโรมิ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556
เลขเรียกRA776.95 ช567อ 2556
สาขาห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศาลายา
ห้องสมุดเพาะช่าง
ห้องสมุดวิทยาเขตวังไกลกังวล
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องลิขิตรักคู่ทระนง = Pride and prejudice / Jane Austen, แต่ง ; Clare West, เรียบเรียง ; Sue Shields, ภาพประกอบ.
ชื่อผู้แต่งออสเตน, เจน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552
เลขเรียกPE1128.A2 อ462ล 2552
สาขาห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศาลายา
ห้องสมุดเพาะช่าง
ห้องสมุดวิทยาเขตวังไกลกังวล
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องพูดอังกฤษปร๋อไม่ง้อติวเตอร์ / Noriko Iguchi ; เพ็ญนภา รุจิรนนท์, แปล ; วิสุทธิสา เดชบุญฤทธิ์, ภาพปกและภาพประกอบ.
ชื่อผู้แต่งอิกุชิ, โนริโกะ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557
เลขเรียกPE1131 อ727พ 2557
สาขาห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศาลายา
ห้องสมุดเพาะช่าง
ห้องสมุดวิทยาเขตวังไกลกังวล
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องครอบครัวสุดเจ๋ง เก่งอังกฤษทั้งบ้าน / K Walter, เขียน ; IGFA, ภาพประกอบ.
ชื่อผู้แต่งวอเตอร์, เค.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555
เลขเรียกPE1131 ว368ค 2555
สาขาห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศาลายา
ห้องสมุดเพาะช่าง
ห้องสมุดวิทยาเขตวังไกลกังวล
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องพูดอังกฤษทั้งวันมันกันทั้งครอบครัว = 24 hour English / Funglish ; Lee Woo-Il, ภาพประกอบ ; วนิดา สุขญาติเจริญ, แปล.
ชื่อผู้แต่งฟันกลิช.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556
เลขเรียกPE1131 ฟ232พ 2556
สาขาห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศาลายา
ห้องสมุดเพาะช่าง
ห้องสมุดวิทยาเขตวังไกลกังวล
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องสยามศิลปะ จิตรกรรม และสถูปเจดีย์ / น. ณ ปากน้ำ.
ชื่อผู้แต่งน. ณ ปากน้ำ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2538
เลขเรียกN5205.T5 น111ส 2538
สาขาห้องสมุดห้องสมุดวิทยาเขตวังไกลกังวล
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องอาหาร 200 ชนิดเพื่อชีวิตยืนยาว / หม่า ฟัง, เขียน ; กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์, แปล.
ชื่อผู้แต่งฟัง, หม่า.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557
เลขเรียกRA784 ห162อ 2557
สาขาห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศาลายา
ห้องสมุดเพาะช่าง
ห้องสมุดวิทยาเขตวังไกลกังวล
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนกลางและตอนปลายระยะแรก : สกุลช่างนนทบุรี / น.ณ ปากน้ำ.
ชื่อผู้แต่งน.ณ ปากน้ำ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2530
เลขเรียกND150 น111จ 2530
สาขาห้องสมุดห้องสมุดวิทยาเขตวังไกลกังวล