พบ 4,011 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง1000 Nen Eco Designs And Where To Find Then / Proctor, Rebecca.
ชื่อผู้แต่งProctor, Rebecca.
สำนักพิมพ์London: Laurence King, 2009.
เลขเรียกR 745.4 P967N
สาขาห้องสมุดห้องสมุดเพาะช่าง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 1000 Jewelry Inspirations
ชื่อผู้แต่งSalamony , Sandra.
สำนักพิมพ์Beverly, Mass :Quarry Books,2008.
เลขเรียกR 745.5 S245J
สาขาห้องสมุดห้องสมุดเพาะช่าง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Daniel Buren
ชื่อผู้แต่งLelong Guy.
สำนักพิมพ์Italy:Flammarion,2002.
เลขเรียกR 745.4 G248D
สาขาห้องสมุดห้องสมุดเพาะช่าง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Logos 01 : an essential primer for today''s competitivemarket / [design] Capsule.
สำนักพิมพ์Gloucester, Mass. : Rockport Publishers, 2007.
เลขเรียกR 745.4 C933L
สาขาห้องสมุดห้องสมุดเพาะช่าง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องThai wood/Mark Graham.
ชื่อผู้แต่งGraham, Mark.
สำนักพิมพ์Bangkok : Finance One Public Co., [1996].
เลขเรียก745.51 C148T
สาขาห้องสมุดห้องสมุดเพาะช่าง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องCalm Working Spaces / Mack Lorric.
ชื่อผู้แต่งMack Lorric.
สำนักพิมพ์[New York] : HarperResource; 2000.
เลขเรียกR 745 M C
สาขาห้องสมุดห้องสมุดเพาะช่าง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง The Seductive Shoe
ชื่อผู้แต่งWalford Jonathan.
สำนักพิมพ์ London :Thames & Hudson,2007.
เลขเรียกR 745.53 W371S
สาขาห้องสมุดห้องสมุดเพาะช่าง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Solid gold : 40 years of award-winning magazine design
สำนักพิมพ์Gloucester, MA :Rockport Publishers,2005.
เลขเรียกR 741.65 S911
สาขาห้องสมุดห้องสมุดเพาะช่าง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวางแผน
ชื่อผู้แต่งธงชัย สันติวงษ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ:ไทยวัฒนาพานิช,2528.
เลขเรียก658.4 ธ ก
สาขาห้องสมุดห้องสมุดเพาะช่าง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การออกแบบและผลิตงานโฆษณา
ชื่อผู้แต่งสกนธ์ ภู่งามดี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :แซทโฟร์พริ้นติ้ง,2546.
เลขเรียก659.1 ส115ก
สาขาห้องสมุดห้องสมุดเพาะช่าง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง เคมี : หลักสูตรแห่งชาติระดับมัธยมศึกษา (GCSE) ของประเทศอังกฤษ
ชื่อผู้แต่ง ไรอัน, ลอว์รี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :บริษัท นานมีบุ๊คส์,2543.
เลขเรียก530 จ468ค
สาขาห้องสมุดห้องสมุดเพาะช่าง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง จิตรกรรมรามเกียรติ์วัดสุทัศนเทพวราราม
ชื่อผู้แต่งบุญเตือน ศรีวรพจน์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร,2556.
เลขเรียกND2835 บ728จ 2556
สาขาห้องสมุดห้องสมุดเพาะช่าง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง รามเกียรติ์ : จากตู้ลายรดน้ำ
ชื่อผู้แต่งรามเกียรติ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร,2555.
เลขเรียกND2835 บ728ร 2555
สาขาห้องสมุดห้องสมุดเพาะช่าง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวาดภาพคนสำหรับงานสถาปัตย์และออกแบบภายใน = Human rendering for architects interior designers and beginners
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ มาลาวิโรจน์พันธุ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯสิปประภา2552.
เลขเรียกNC 730 ส449ก
สาขาห้องสมุดห้องสมุดเพาะช่าง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ศิลปกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ชื่อผู้แต่งประจวบ เอี่ยมผู้ช่วย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ:เสมาธรรม,2542.
เลขเรียก306.4 ป ศ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดเพาะช่าง