Found: 10,540  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง65 เรื่องน่ารู้เทคนิคเครื่องกล.
ชื่อผู้แต่งเอ็มแอนด์อี , บริษัท
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : นำอักษร, 2533
เลขเรียกTJ7 อ754ท 2533
สาขาห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศาลายา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง66 เรื่องน่ารู้ เทคนิคเครื่องกล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เอ็นแอนด์อีจำกัด, 2542
เลขเรียกTJ 170 ห111 2542
สาขาห้องสมุดห้องสมุดวิทยาเขตวังไกลกังวล
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง66 เรื่องน่ารู้เทคนิคเครื่อกงล เอ็มแอนด์อี,บริษัท
ชื่อผู้แต่งเอ็มแอนด์อี , บริษัท
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : นำอังษรการพิมพ์, 2535
เลขเรียกTJ7 บ475ร
สาขาห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศาลายา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง66 เรื่องน่ารู้เทคนิคเครื่องกล (4).
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่นจำกัด(มหา, 2535
เลขเรียกTJ170 ห231ห 2535
สาขาห้องสมุดห้องสมุดวิทยาเขตวังไกลกังวล
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง67 Idea พับจับจีบ กลีบใบตอง / โดย เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล.
ชื่อผู้แต่งเศรษฐมันตร์ กาญจนกุล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : วี.พริ้นท์(1991), 2555
เลขเรียกTT 873.2 ศ7ห5 2555
สาขาห้องสมุดห้องสมุดสำนักบริหาร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 67 แบบ ตุ๊กตาตัวจิ๋ว
ชื่อผู้แต่งสำนักพิมพ์แม่บ้าน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : แม่บ้าน, 2557.
เลขเรียกTT820 ห2 2557
สาขาห้องสมุดห้องสมุดสำนักบริหาร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง678 หลักการและเทคนิคการแก้ปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์ช่าง 2 / ศิโรธ ศิริผล.
ชื่อผู้แต่งศิโรธ ศิริผล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ที.พี.พริ้นท์, 2538
เลขเรียกT57.64 ศ517ห 2538
สาขาห้องสมุดห้องสมุดวิทยาเขตวังไกลกังวล
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง69 เรื่องน่ารู้เทคนิคเครื่องกล / วารสารเทคนิค.
ชื่อผู้แต่งวารสารเทคนิค.
สำนักพิมพ์กรุงเทพ : เอ็มแอนด์อี, 2535
เลขเรียกTJ170 ร231 2535,TJ170 ห257 2521
สาขาห้องสมุดห้องสมุดวิทยาเขตวังไกลกังวล
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศาลายา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง7 วันใช้งาน EXCEL เป็น/ เฉลิมพล ทัพซ้าย.
ชื่อผู้แต่งเฉลิมพล ทัพซ้าย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : บุ๊คเซ็นเตอร์, 2537
เลขเรียกT385 ฉ847ว 2537
สาขาห้องสมุดห้องสมุดเพาะช่าง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง7 วิธีการชงกาแฟให้อร่อย จาก 13 ร้านดังในญี่ปุ่น / แปลและเรียบเรียง บลู สกาย บุ๊คส์ ทีม, ประภาพร รุ่งขจรวงศ์ และ มีชัย อมรพัฒนกุล.
ชื่อผู้แต่งบลู สกาย บุ๊คส์ ทีม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : บลูสกายบุ๊คส์, 2552
เลขเรียกTX 817.C6 จ7 2552
สาขาห้องสมุดห้องสมุดสำนักบริหาร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 70 เทคนิคกับ PowerPoint
ชื่อผู้แต่งธัชชัย จำลอง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ซีเอ็ดยูเคชั่น ,2550.
เลขเรียกT385 ธ439จ 2550
สาขาห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศาลายา
ห้องสมุดวิทยาเขตวังไกลกังวล
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง70 เรื่องน่ารู้เทคนิคไฟฟ้า
สำนักพิมพ์กรุงเทพ : เอ็มแอนด์อี, 2539
เลขเรียกTK 1001 จ112
สาขาห้องสมุดห้องสมุดวิทยาเขตวังไกลกังวล
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง70 เรื่องน่ารู้เทคนิคไฟฟ้า / Lukas, Paul.
ชื่อผู้แต่งLukas, Paul.
สำนักพิมพ์กรุงเทพ : เอ็มแอนด์อี, 2539
เลขเรียกTK1001 ร112 2539
สาขาห้องสมุดห้องสมุดวิทยาเขตวังไกลกังวล
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง70 เรื่องน่ารู้เทคนิคไฟฟ้า ซีเอ็ดยูเคชั่น,บริษัท
ชื่อผู้แต่งซีเอ็ดยูเคชั่น,บริษัท
สำนักพิมพ์ : เอ็มแอนด์อี;กรุงเทพฯ;, มบบ
เลขเรียกTK153 บ475ร
สาขาห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศาลายา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง74 เรื่องน่ารู้เทคนิคเครื่องกล (2).
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่นจำกัด(มหา, 2535
เลขเรียกTJ170 จ231จ 2535
สาขาห้องสมุดห้องสมุดวิทยาเขตวังไกลกังวล
Page : |<< << 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed