Search again

Found: 51  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Nihongo charenji : kotoba vocabulary N4 : preparation for the Japanese language proficiency test / Yukiko Yamazaki.
Author
Yamazaki, Yukiko.
Published
Tokyo : Asuku, c2016.
Call Number
PL642 Y3N5 2016
Location
ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

image
Nihongo chukyu je sanbyakuichi : chukyu zenki gigoban / Ishizawa Hiroko.
Author
Hiroko, Ishizawa.
Published
Tokyo : Surie Networe, c2016.
Call Number
PL533 H5N5 2016
Location
ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

image
Nihongo kaiwa toreningu : Shokyu kara hajimeyo / Hitomi Kobayashi.
Author
Kobayashi, Hitomi.
Published
Tokyo : Asukushuppan, c2016.
Call Number
PL539.3 K6N5 2016
Location
ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

image
Nihongo kyoshi no tameno tatsudo aidia bukku : irasuto mansai : tanoshikute wakariyasukute yaku ni tatsu jugyozukuri no tameni / Satoru Koyama.
Author
Koyama, Satoru.
Published
Tokyo : Surienettowaku, c2016.
Call Number
PL539.3 K6N5 2016
Location
ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

image
Nihongo noryoku shiken moshi N4 / Ako Watanabe...[et.al].
Published
Tokyo : Jerisachi Shuppan, c2016.
Call Number
PL537.5 N5 2016
Location
ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

image
Nihongo o hanaso : shadoingu : indoneshiago taigo betonamugoyakuban shushoku arubaito shingaku mensetsuhen / Saito Hitoshi.
Author
Hitoshi, Saito.
Published
Tokyo : Kuroshioshuppan, c2016.
Call Number
PL539 H5N5 2016
Location
ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

image
Nihongo somatome N3 (enu san) bunpo (Grammar) : nihongo noryoku shiken taisaku / Hitoko Sasaki and Noriko Matsumoto.
Author
Sasaki, Hitoko.
Published
Tokyo : Asukushuppan, c2016.
Call Number
PL533 S2N5 2016
Location
ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

image
Nihongo somatome N3 (enu san) goi (Vocabulary) : nihongo noryoku shiken taisaku / Hitoko Sasaki and Noriko Matsumoto.
Author
Sasaki, Hitoko.
Published
Tokyo : Asukushuppan, c2016.
Call Number
PL642 S2N5 2016
Location
ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

image
Nihongo somatomo N1 (enu ichi) chokai (Listening comprehension) : Nihongo noryoku shiken taisaku / Hitoko Sasaki and Noriko Matsumoto.
Author
Sasaki, Hitoko.
Published
Tokyo : Asuku Shuppan, c2016.
Call Number
PL529 S2H5 2016
Location
ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

image
Nihongo somatomo N2 (enu ichi) chokai (Listening comprehension) : Nihongo noryoku shiken taisaku / Hitoko Sasaki and Noriko Matsumoto.
Author
Sasaki, Hitoko.
Published
Tokyo : Asuku Shuppan, c2016.
Call Number
PL529 S2H5 2016
Location
ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

image
Reikai shin kokugo jiten / Shiro Hayashi...[et.al].
Published
Tokyo : Sanseido, c2016.
Call Number
R PL535 R4 2016
Location
ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

image
Repoto ronbun o sarani yoku suru kakinaoshi gai do : daigakusei daigakuinsei no tameno jiko tenkenho nijukyu / Saori Sadoshima, Mayuko Sakamoto and Masumi Ono.
Author
Sadoshima, Saori.
Published
Tokyo : Taishukanshoten, c2016.
Call Number
PL539.3 S2R4 2016
Location
ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

image
Roru purei de manabu bi jinesu nihongo gruobaru kigyo deno kyaria kochiku o mezashite ; jokyu / Murano Setsuko, Yamabe Mariko and Mukoyama Yoko.
Author
Setsuko, Murano.
Published
Tokyo : Surie Nettowaku, c2016.
Call Number
PL539 S4R6 2016
Location
ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

image
Rorupurei de manabu chukyu kara jokyu eno nihongo kaiwa / Hiroyuki Yamauchi.
Author
Yamauchi, Hiroyuki.
Published
Tokyo : bonjinsha, c2016.
Call Number
PL539 Y3R6 2016
Location
ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

image
Shadoingu de nihongo hatsuon ressun / Tada Takako...[et.al].
Published
Tokyo : SurieneHowaku, c2016.
Call Number
PL543 S5 2016
Location
ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles