Search again

Found: 194  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Nihongo somatome N3 (enu san) bunpo (Grammar) : nihongo noryoku shiken taisaku / Hitoko Sasaki and Noriko Matsumoto.
Author
Sasaki, Hitoko.
Published
Tokyo : Asukushuppan, c2016.
Call Number
PL533 S2N5 2016
Location
ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

image
Nihongo somatome N3 (enu san) dokkai (Reading) : nihongo noryoku shiken taisaku / Hitoko Sasaki and Noriko Matsumoto.
Author
Sasaki, Hitoko.
Published
Tokyo : Asukushuppan, c2015.
Call Number
PL537 S2N5 2015
Location
ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

image
Nihongo somatome N3 (enu san) goi (Vocabulary) : nihongo noryoku shiken taisaku / Hitoko Sasaki and Noriko Matsumoto.
Author
Sasaki, Hitoko.
Published
Tokyo : Asukushuppan, c2016.
Call Number
PL642 S2N5 2016
Location
ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

image
Nihongo somatome N3 (enu san) kanji : nihongo noryoku shiken taisaku / Hitoko Sasaki and Noriko Matsumoto.
Author
Sasaki, Hitoko.
Published
Tokyo : Asukushuppan, c2015.
Call Number
PL551 S2N5 2015
Location
ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

image
Nihongo somatomo N1 (enu ichi) chokai (Listening comprehension) : Nihongo noryoku shiken taisaku / Hitoko Sasaki and Noriko Matsumoto.
Author
Sasaki, Hitoko.
Published
Tokyo : Asuku Shuppan, c2016.
Call Number
PL529 S2H5 2016
Location
ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

image
Nihongo somatomo N2 (enu ichi) chokai (Listening comprehension) : Nihongo noryoku shiken taisaku / Hitoko Sasaki and Noriko Matsumoto.
Author
Sasaki, Hitoko.
Published
Tokyo : Asuku Shuppan, c2016.
Call Number
PL529 S2H5 2016
Location
ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

image
Nyusha 1 nenme bijinesu mana no kyokasho : irasuto de maruwakari! / Kanamori Takako.
Author
Takako, Kanamori.
Published
Tokyo : Purejidentosha, c2018.
Call Number
HF5389 T3N9 2018
Location
ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

image
Poppu karucha nyu ando orudo : Poppu karucha de manabu sho chukyu nihongo / Hanai Yoshiro.
Author
Yoshiro, Hanai.
Published
Tokyo : Kuroshioshuppan, c2017.
Call Number
PL519 Y6P6 2017
Location
ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

image
Rakuraku hanaseru supichi to aisatsu daijiten : A serazu agarazu dodo to / Essei Supikingu.
Author
Supikingu, Essei.
Published
Tokyo : Shuwashisuteme, c2014.
Call Number
PN4121 S9R3 2014
Location
ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

image
Reikai shin kokugo jiten / Shiro Hayashi...[et.al].
Published
Tokyo : Sanseido, c2016.
Call Number
R PL535 R4 2016
Location
ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

image
Repoto ronbun o kaku tame no nihongo : koko ga pointo! : chu-jokyu-jokyu gakushusha taisho / Komori Mari.
Author
Mari, Komori.
Published
Tokyo : Kuroshi o shuppan, c2017.
Call Number
PL649 M3R4 2017
Location
ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

image
Repoto ronbun o sarani yoku suru kakinaoshi gai do : daigakusei daigakuinsei no tameno jiko tenkenho nijukyu / Saori Sadoshima, Mayuko Sakamoto and Masumi Ono.
Author
Sadoshima, Saori.
Published
Tokyo : Taishukanshoten, c2016.
Call Number
PL539.3 S2R4 2016
Location
ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

image
Roberubetsu nihongo tadoku raiburari Vol.1 Level 3 (1-5) / Asuku shuppan jigyobu.
Published
Tokyo : ASK, c2011.
Call Number
PL 537 R4 2011
Location
ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

image
Roberubetsu nihongo tadoku raiburari Vol.2 Level 3 (6-10) / Asuku shuppan jigyobu.
Published
Tokyo : ASK, c2012.
Call Number
PL 537 R4 2012
Location
ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

image
Roberubetsu nihongo tadoku raiburari Vol.3 Level 3 (11-15) / Asuku shuppan jigyobu.
Published
Tokyo : ASK, c2009.
Call Number
PL 537 R4 2009
Location
ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles