Search again

Found: 26  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Friend zone ระวังสิ้นทางเพื่อน. / JittiRain.
Author
JittiRain.
Published
กรุงเทพฯ : แจ่มใส พับลิชชิ่ง , [2562].
Call Number
นว จ833ฟ 2562
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศาลายา

image
Perfect French ภาษาฝรั่งเศส / ชานนท์ ทองชัยประสิทธิ์.
Author
ชานนท์ ทองชัยประสิทธิ์.
Published
[กรุงเทพฯ] : สามลดา , 2562.
Call Number
PC2121 ช633พ 2562
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศาลายา

image
Startup fundraising โลกการระดมทุนสตาร์ทอัพ / ธนรรภรณ์ เศรษฐ์จินดา, ณฤทธิ์ วรพงษ์ดี.
Author
ธนรรภรณ์ เศรษฐ์จินดา.
Published
กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2562.
Call Number
HC79 ธ344ส 2562
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศาลายา

image
กฎการทำงานของ Google / Laszlo Bock ; ผู้แปล วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา.
Author
บอค, ลาสซ์โล.
Published
กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2562.
Call Number
HD57.7 บ52ก 2562
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศาลายา
ห้องสมุดวิทยาเขตวังไกลกังวล
ห้องสมุดสำนักบริหาร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

image
การบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ / พัทรียา หลักเพ็ชร.
Author
พัทรียา หลักเพ็ชร.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2562.
Call Number
G155.T5 พ634ก 2562
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศาลายา
ห้องสมุดวิทยาเขตวังไกลกังวล
ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ วข.วังไกลกังวล

image
การวิเคราะห์เชิงตัวเลขสำหรับงานวิศวกรรม= Numerical analysis for engineering/ สงกรานต์ วิริยะศาสตร์.
Author
สงกรานต์ วิริยะศาสตร์.
Published
กรุงเทพฯ: แดเน็กช์อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น, 2562.
Call Number
TA345 ส224ก 2562.
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศาลายา

image
การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองและการสื่อสารเพื่อสร้างสันติภาพ : แนวคิดและประสบการณ์ รวมปาฐกถาจากการประชุมวิชาการนานาชาติ (2557-2560) / ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, บรรณาธิการ ; ธรพัฒน์ อัศวสังสิทธิ, ยาสมิน ซัตต...
Published
ปัตตานี : สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2562.
Call Number
JQ1749 ก648 2562
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศาลายา

image
คู่มือภาษี ฉบับบุคคลธรรมดา : เข้าใจง่าย ลดหย่อนได้จริง/ โดย สุนิติ ถนัดวณิชย์ ; บรรณาธิการ, วีระพล บดีรัฐ.
Author
สุนิติ ถนัดวณิชย์.
Published
กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2562.
Call Number
HJ4629 ส737ค 2562
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศาลายา

image
ด้วยความลับและเคารพ / มินะโตะ คะนะเอะ เขียน ; ฉวีวงศ์ อัศวเสนา แปล.
Author
มินาโตะ, คานาเอะ
Published
กรุงเทพฯ : แพรว , 2562.
Call Number
นว ม736ด 2562
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศาลายา

image
ถนนเจริญกรุง : วัด บ้าน ชุมชน และถนนแห่งการเปลี่ยนแปลง / พระสุธีรัตนบัณฑิต และศรัณย์ มะกรูดอินทร์.
Author
พระสุธีรัตนบัณฑิต.
Published
กรุงเทพฯ : วัดสุทธิวราราม, 2562.
Call Number
NA109 พ465ถ 2562
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศาลายา

image
ทำทุกอย่างให้ง่ายเข้าไว้ คือหัวใจของความสำเร็จ/ ลีจีฮุน; ตรองสิริ ทองคำใส, แปล.
Author
ลีจีฮุน.
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทรืพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2562.
Call Number
BF637 ล727ท 2562.
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศาลายา

image
นิทรรศการโครงการประกวดภาพถ่าย 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ วันที่ 9-30 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องนิทรรศการ 5 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน = 237th streets of Rattanakosin / บรรณาธิการ ประสิทธิ์ อทินวงศ์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, 2562.
Call Number
TR654 น734 2562
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศาลายา

image
ระเบียบสังคมโลกใต้ดิน : แก๊งเรือนจำปกครองระบบเรือนจำอเมริกาได้อย่างไร / โดย เดวิด สคาร์แบ็ก, เขียน ; ปทุมจิต อธิคมกมลาศัย, แปล.
Author
สคาร์แบ็ก, เดวิด.
Published
กรุงเทพฯ : กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2562.
Call Number
HV6439 ส264ร 2562.
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศาลายา

image
รู้รอบด้านการนำเสนอ / กุลธิดา ธรรมวิภัชน์.
Author
กุลธิดา ธรรมวิภัชน์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
Call Number
P91.3 ก743ร 2562.
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศาลายา

image
วิธีคิดทางศิลปะออกแบบขั้นสูง : คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้ใหม่ / สุชาติ เถาทอง.
Author
สุชาติ เถาทอง.
Published
ชุลบุรี : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2562.
Call Number
NC703 ส723 2562
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศาลายา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles