Search again

Found: 97,461  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"หมื่นมุขกระตุกต่อมฮา เล่ม 4./หมื่นมุข.
Author
หมื่นมุข.
Published
กรุงเทพฯ: อนิเมทกรุ๊ปม, 2557.
Call Number
รส ห473ห 2557
Location
ห้องสมุดเพาะช่าง

image
"เบิ่งฮูป-แต้มคำ" = Photo-Poem / วิโรฒ ศรีสุโร.
Author
วิโรฒ ศรีสุโร.
Published
กรุงเทพฯ : คลังนานาวิทยา, 2546.
Call Number
TR140 ว794บ 2546
Location
ห้องสมุดเพาะช่าง

image
"เรือใบ" ย่ำเยอรมันๆ.
Published
พระนคร : เกษมสัมพันธ์การพิมพ์, 2509.
Call Number
DD 199.2 ร8 2509
Location
ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

image
"เลิกขี้เกียจซะที!" / โดย Choi Myeoung - gi ; แปลโดย วสา เขมิการโกศล.
Author
ชเว, มยองก.
Published
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561.
Call Number
BF636 ช7ล7 2561
Location
ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

image
"เล่นอย่างเซียน" เครื่องเสียงรถยนต์ / เกริกชัย ธีรตยาคีนันท์.
Author
เกริกชัย ธีรตยาคีนันท์.
Published
กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์ , 2550.
Call Number
Tk7881.4 ก764ล 2550
Location
ห้องสมุดวิทยาเขตวังไกลกังวล

image
"เหตุเกิดในวงข้าวแช่...แต่ก็มีสาระ(พอประมาณ)" / เกษม ปูรณานนท์.
Author
เกษม ปูรณานนท์.
Published
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2559.
Call Number
TX725.T5 ก854ห 2559
Location
ห้องสมุดวิทยาเขตวังไกลกังวล

image
"เหตุเกิดในวงข้าวแช่..แต่ก็มีสาระ(พอประมาณ)"พันเอกพิเศษ เกษม ปูรณานนท์.
Author
พันเอกพิเศษ เกษม ปูรณานนท์.
Published
กรุงเทพฯ : มปพ, 2559.
Call Number
TX724.5.J3 พ638ห 2559
Location
ห้องสมุดเพาะช่าง

image
"แผ่นดินพระร่วง" แสงทองแรกของชาชาติไทยในอุษาคเนย์ / เอกวุฒ วงศ์มาลัย.
Author
เอกวุฒิ วงศ์มาลัย.
Published
กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2554.
Call Number
DS577 อ825ผ 2554
Location
ห้องสมุดเพาะช่าง

image
"โอบไหล่--ไต้หวัน" / ลักษณ์ เกษมสุข เรื่องและภาพ.
Author
ลักษณ์ เกษมสุข.
Published
กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2553.
Call Number
DS799.24 ล6อ9 2553
Location
ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

image
"ไทดำ" เมืองแถง "ทรงดำ" ถิ่นสยาม : จาก หนองแฮด ถึง หนองปรง / บุญยงค์ เกศเทศ.
Author
บุญยงค์ เกศเทศ.
Published
กรุงเทพฯ : อินทนิล, 2554.
Call Number
DS570.B55 บ7ท9 2554
Location
ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

image
"ไอรัก" คืออะไร / พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.
Author
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,
Published
กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, 2553.
Call Number
DS712 ท7อ9 2553
Location
ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

image
' เงินไทย ' สมัยต่าง ๆ กองกษาปณ์
Author
กษาปณ์, กอง กรมธนารักษ์.
Published
พระนคร โรงพิมพ์ประยูร 2511
Call Number
HG 285 .ท9 ธ3
Location
ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

image
' เงินไทย ' สมัยต่าง ๆ กองกษาปณ์
Author
กษาปณ์, กอง กรมธนารักษ์.
Published
พระนคร โรงพิมพ์ประยูร 2511
Call Number
HG 285 .ท9 ธ3
Location
ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

image
' โลกวัฒนธรรมของอาหาร ' ชุดสารคดีอาหาร พจน์ สัจจะ
Author
พจน์ สัจจะ
Published
กรุงเทพฯ แสงแดด 2540
Call Number
TX 945 พ2ล9
Location
ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

image
'Jewelry in the sense of Art' 'โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบเครื่องประดับพลอยเนื้ออ่อน' / เบญจรัชณ์ เมืองไทย.
Author
เบญจรัชณ์ เมืองไทย.
Published
กรุงเทพฯ : บุญศิริการพิมพ์ , 2544.
Call Number
NK 7378.7.A1 374 2544
Location
ห้องสมุดวิทยาเขตวังไกลกังวล

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles