สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

96 หมู่.3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล 

จังหวัด นครปฐม 73170

โทรศัพท์ : 02-441-6000 ต่อ 2230